Privacy statement

Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass

Mauricialaan 46, Overveen

Btw-id: NL001171454B14

Kvk:     34381787

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mijntje Strengholt/ Mijntjes’s masterclass. Mijntje Strengholt is een kunstenares die haar kunstwerken online verkoopt en onder Mijntje’s Masterclass online schilder- en tekenlessen geeft en verkoopt. Mijntje Strengholt is gevestigd op de Mauricialaan 46, Overveen, Nederland. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass verzameld worden.  b.v. Omdat je gebruik maakt van haar (gratis) diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het inschrijven voor webinars welke regelmatig (gratis) worden gegeven

Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via mijntje@mijntjestrengholt.nl of via 06-50698974

Ik vindt jouw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met mij deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al mijn verwerkingen – ook indien ik samen met andere partijen persoonsgegevens verwerk (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen).

01. Het versturen van nieuwsbrieven. Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Mijntje Strengholt en Mijntje’s Masterclass. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel projectomschrijving. 

03. Doel gegevens. Analytics. De website van Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De gegevens die Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

Mailblue. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailblue. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailblue. 

lico innovations. De website en het e-mail adres van Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass wordt gehost bij Lico innovations. Er is een SSL CERTIFICAAT  met Lico Innovations afgesloten. Dit certificaat wordt weer gehost door een partij die  ISO 9001 gecertificeerd is.

04 Opslag periode. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

05 Beveiliging. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mijntje Strengholt prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. 

06 Jouw rechten

6.1 Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mijntje Strengholt/Mijntje’s masterclass vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Mijntje Strengholt. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 6.2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Mijntje Strengholt. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

6.3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mijntje Strengholt/Mijntje’s Masterclass opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

6.4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mijntje Strengholt/ Mijntje’s masterclass vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

6.5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mijntje Strengholt/Mijntje’s Masterclass  niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Mijntje Strengholt/Mijntje’s masterclass jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via mijntje@mijntjestrengholt.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07 Plichten. Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mijntje Strengholt/ Mijntje’s masterclass de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mijntje Strengholt/ Mijntje’s Masterclass met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

7.1 Plichten. Mijntje Strengholt/Mijntje’s masterclass behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mijntje Strengholt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mijntje Strengholt/ mijntje’s masterclass te beschermen. Daarbij tracht zij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Links. Op de websites van Mijntje Strengholt zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Mijntje Strengholt is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.